• Slider Groot

Welkom bij Stichting Mentorschap Noord

Stichting Mentorschap Noord adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap Noord werkt met vrijwillige mentoren. Bij de werving besteden we veel aandacht aan betrokkenheid en motivatie. De mentoren krijgen scholing en ondersteuning bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de zorginhoudelijke en persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen. Een mentor houdt zich niet bezig met financiële zaken van de cliënt.

Mentorschap Noord is actief in Friesland, Drenthe en Groningen. Wilt u mentor worden? Zoekt u zelf een mentor of kent u iemand voor wie een mentor nodig is? Dan kunt u contact opnemen via info@mentorschapnoord.nl. Misschien overweegt u om zelf mentor te worden en u zo in te zetten voor een ander. Laat u dat dan weten, dan ontvangt u verdere informatie. U kunt de coördinatoren mailen, als u meer wilt weten. Zij nemen dan contact met u op. Bellen kan natuurlijk ook.

Jannie Krol, coördinator Friesland, 06 - 42709549, Email J. Krol.
Liesbeth Hegge coördinator Groningen en Drenthe, 06-18420897, Email liesbeth.hegge.

hands

“Ik probeer de stem te zijn voor degene die het zelf niet kan verwoorden.”

Mentor Marie-Louise over het mentorschap voor haar cliënt.

Lees meer

Hoe wordt u mentor?

Mentor kunt u worden via de Stichting Mentorschap door u aan te melden als vrijwilliger. Na een eerste gesprek ...

Mentor nodig?

Wie krijgt een mentor?
Hoe krijgt u een mentor?
Aanmelden cliënt.

Opleiding en begeleiding

Mentoren volgen een verplichte introductiecursus van één dag, waar de volgende thema's aan bod komen:

Mentorschap Noord ontvangt bijdrage van Stichting Emmaplein Foundation

emmaplein foundationVoor het project ‘Ik heb een mentor nodig’ ontvangt Mentorschap Noord in 2016 een bijdrage van € 5.000,- van de Stichting Emmaplein Foundation. Het project ‘Ik heb een mentor nodig’ richt zich op het bereiken en adviseren van diverse doelgroepen om het mentorschap onder de aandacht te brengen. Het gaat er hierbij om mensen met verstandelijke beperkingen die een mentor nodig hebben te koppelen aan gemotiveerde vrijwilligers.

In totaal ontvangt Mentorschap Noord voor het project een financiële tegemoetkoming van 20.000 van vier fondsen: naast de Emmaplein Foundation verstrekken ook Stichting Demaar, het Sinnige Fonds en het Algemeen Welzijnsfonds een bijdrage van € 5.000,-.

Mede door deze bijdragen is Mentorschap Noord in staat het mentorschap voor kwetsbare mensen meer onder de aandacht te brengen.

Alle regionale stichtingen Mentorschap ontvangen een certificaat.

Certificaat uitreiking

Van alle regionale stichtingen Mentorschap die lid zijn van Mentorschap Nederland is vastgesteld dat ze voldoen aan de wettelijke eisen en de normen die gelden vanwege het lidmaatschap van Mentorschap Nederland. Dinsdag 6 juni kregen de stichtingen het daarbij horende certificaat. Onze complimenten voor iedereen die er hard aan gewerkt heeft om dit voor elkaar te krijgen ook voor de mensen die niet op de foto staan.

Mentorschap Noord krijgt 10.000 euro voor project ‘Een mentor voor kwetsbare ouderen’ en 20.000 euro

Oranje Fonds

Namens Stichting Mentorschap Noord heeft Lies Reitsema, voormalig kwartiermaker en coördinator bij Mentorschap Noord, fondsen geworven voor de projecten ‘Een mentor voor kwetsbare ouderen’ en ‘ik heb een mentor nodig’.Het project ‘Een mentor voor kwetsbare ouderen’ duurt twee jaar om het mentorschap voor kwetsbare, veelal alleen wonende ouderen, onder de aandacht te brengen bij zorg- en welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, gemeenten en andere organisaties. Het mentorschap is vooral in Groningen en Drenthe bij veel van deze organisaties nog onbekend. In Friesland is het mentorschap al meer bekend, maar ook daar zijn nog niet alle organisaties bekend met het mentorschap. Met de bijdrage van het Oranje Fonds kan Mentorschap Noord het mentorschap onder de aandacht brengen in Friesland, Groningen en Drenthe.

Naast de bijdrage van het Oranje Fonds heeft Mentorschap Noord ook van vier kleinere fondsen een bijdrage van 5.000 euro per fonds gekregen voor het project ‘Ik heb een mentor nodig’. Dit project duurt één jaar en is vooral bedoeld om de bekendheid van het mentorschap te vergroten in de overige branches zoals de gehandicaptenzorg en GGZ.

Het streven is de komende twee jaar de doelgroepen zo veel mogelijk te bereiken zodat de (gedeeltelijk) wilsonbekwame mensen niet tussen wal en schip raken en ze de hulp krijgen die ze verdienen.