• Slider Groot

Mentor worden?

Wat houdt het mentorschap in?


Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Wilt u voor hun belangen opkomen? Neem dan contact met ons op. We maken dan met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen met de coördinator gaat u na of de rol van mentor bij u past. Wij geven u de onderstaande punten alvast in overweging.

Vaardigheden


Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u zich goed in anderen inleven? Kunt u als het moet uw eigen principes ondergeschikt maken aan die van uw cliënt? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie.
Als mentor kunt u te maken krijgen met onverwachte situaties. Bent u initiatiefrijk? Zelfstandig? Besluitvaardig? Als mentor zoekt u een goede oplossing voor uw cliënt. Niet alleen vindingrijk is belangrijk, maar ook dat u kunt opkomen voor uw cliënt. Daarom moet u inzicht hebben in uw eigen motivatie, beweegredenen en handelwijze. Uiteraard kunt u bij ons rekenen op goede scholing en begeleiding.

Goede match


De koppeling tussen mentor en cliënt komt zorgvuldig tot stand. Iedereen is anders, dus niet elke mentor past bij elke cliënt. Het komt voor dat de kandidaat-mentor extra bij de potentiële cliënt langsgaat voordat sprake is van een match. Soms is er na één kennismaking al een klik, soms kost het wat meer tijd. Uiteraard begeleiden onze regiocoördinatoren dit proces.

Enkele voorwaarden


In principe kan iedereen die ouder is dan 18 jaar mentor worden. We stellen geen specifieke eisen aan vooropleiding en achtergrond. U mag echter geen (werk)relatie hebben met de instelling die zorg en/of andere professionele diensten verleent aan de cliënt. Zo vermijdt u belangenverstrengeling. Tevens moet u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) indienen, deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Tenslotte mag u als mentor niet zelf onder bescherming staan.

Tijd en onkostenvergoeding


Mentoren van Mentorschap Nederland besteden gemiddeld 4 tot 8 uur in de maand aan hun cliënt. Kunt u een beetje flexibel met uw tijd omgaan? Zeker in het begin zult u namelijk meer met uw cliënt bezig zijn, omdat u nog veel zaken moet uitzoeken. Er kunnen zich bovendien bijzondere situaties voordoen die tijdelijk meer aandacht vragen. Onze mentoren werken op vrijwillige basis en ontvangen een vergoeding voor hun gemaakte onkosten.

Begeleiding en scholing


Als mentor neemt u een pittige verantwoordelijkheid op u. Daarom wordt u door de kantonrechter benoemd en door Mentorschap Noord geschoold en begeleid. Na uw officiële benoeming bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw cliënt als het gaat om zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. U kunt hierbij altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw regiocoördinator en onze regio-ondersteuner.
Na de verplichte basistraining neemt u drie a vier keer per jaar deel aan intervisiebijeenkomsten, begeleid door onze ervaren mentoren. Verder bieden wij u een extra scholingsdag per jaar en kunt u deelnemen aan de landelijke Dag van de Mentor, aangeboden door Mentorschap Nederland.

Hoe wordt u mentor?

Aanmelden


Als u na het lezen van de informatie over mentorschap geïnteresseerd bent om mentor te worden, kunt u contact opnemen met de van de coördinator van Mentorschap Noord. Dat mag telefonisch of per mail. Indien gewenst kunnen wij u nadere informatie per mail toesturen. Als u zich wilt aanmelden maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Hierin vertellen wij u wat het mentorschap inhoudt, maar we willen natuurlijk ook graag van u horen wat uw motivatie en achtergrond is.
U kunt zich alvast aanmelden door het formulier rechts op deze pagina in te vullen en te versturen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor meer informatie en/of een kennismakingsafspraak.

Basiscursus


Als u het kennismakingsgesprek heeft gehad en het aanmeldformulier heeft ingevuld bent u verplicht deel te nemen aan de eendaagse basistraining voor kandidaatmentoren. Deze dag gaan wij verder in op de rechten en plichten die het mentorschap met zich meebrengt, behandelen we een aantal casussen en vertellen twee mentoren wat het mentorschap in de praktijk inhoudt. Als u de training heeft doorlopen en zowel u als de coördinator denken dat het mentorschap wat voor u is, gaan we op zoek naar een passende match met een cliënt.