Opleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit een training van één dag, waar de volgende thema’s aan bod komen:   

    Systeem van de gezondheidszorg
    Praktijkervaringen van twee mentoren
    Wet- en regelgeving omtrent mentoschap
    Ethische vraagstukken
    Werkwijze Mentorschap Noord

De coördinator begeleidt de mentor in het begin en bij de eerste kennismaking en koppeling met een cliënt. Mentorschap Noord werkt daarnaast met ervaren mentoren, onze regio-ondersteuners. Zij begeleiden de mentoren bij vragen, houden intervisie-bijeenkomsten en dienen als klankbord bij alles wat mentoren in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen.

Verder organiseren wij jaarlijks een extra scholingsdag voor alle mentoren waarin onderwerpen aan bod komen die voor een mentor van belang kunnen zijn. In 2016 vond de themamiddag plaats op donderdag 6 oktober in de Brede school de Drait in Drachten. Het thema van deze middag was ‘De juridische en financiele aspecten van het mentorschap’. In drie workshops werden onderwerpen besproken zoals het Levenstestament, de privacy van (cliënt)gegevens  en ‘mentorschap en financiën’.

Verslag van deze interessante Thema middag.
Presentatie bewindvoering in Praktijk
Workshop notariaat, Wetsartikelen horend bij deze workshop.

Jaarlijks organiseert Mentorschap Nederland de Dag van de Mentor waar mentoren uit het hele land elkaar kunnen ontmoeten en workshops kunnen volgen. Voor meer informatie kijk op www.mentorschap.nl