Opleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit een training van één dag, waar de volgende thema’s aan bod komen:   

    Systeem van de gezondheidszorg
    Praktijkervaringen van twee mentoren
    Wet- en regelgeving omtrent mentoschap
    Ethische vraagstukken
    Werkwijze Mentorschap Noord

De coördinator begeleidt de mentor in het begin en bij de eerste kennismaking en koppeling met een cliënt. Mentorschap Noord werkt daarnaast met ervaren mentoren, onze regio-ondersteuners. Zij begeleiden de mentoren bij vragen, houden intervisie-bijeenkomsten en dienen als klankbord bij alles wat mentoren in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen.